Blindheid reden voor bezwaar tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

Aan de door de Minister aangewezen groep gehandicapten en chronisch zieken die met succes bezwaar kunnen maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging, wordt een categorie toegevoegd. Minister Blok heeft in een overleg met de Tweede Kamer aangegeven dat blinde huurders of huurders van wie een lid van het huishouden blind is, eveneens bezwaar kunnen maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Als de huurder kan aantonen dat hij of één van de leden van zijn huishouden blind is, kan hij zijn huurverhoging beperken tot maximaal 4%. Hiervoor dient hij heel snel, nog vóór 1 juli, bezwaar te maken bij zijn verhuurder onder overlegging van een verklaring van de huisarts. De verklaring kan eventueel nog worden nagestuurd.

Indien u vragen heeft over dit stukje kunt u contact opnemen met Tanja de Nijs.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten