Bomen en verjaring

Een boom in een tuin naast een corporatiewoning staat te dicht op de erfgrens. Kan de corporatie kap eisen? Een rechtsvordering tot verwijdering van een boom verjaart na twintig jaar. De vraag is wanneer deze termijn begint te lopen. In een vergelijkbare situatie heeft een boom volgens een deskundigenrapport een ‘bomenleeftijd’ van 18 jaar, maar is de boom al 35 jaar geleden ter plekke ontkiemd. Het gerechtshof vindt het aantal jaren dat de boom ter plekke staat, beslissend. Dit kan het moment van planten zijn of het moment van ontkiemen. De boom uit deze casus mag blijven staan.

Gerechtshof Leeuwarden, 16 november 2010, LJN: BO4485

Christian Schellekens

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 15-16/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten