Burgemeester sluit pand

De burgemeester heeft de bevoegdheid een woning te sluiten als er drugs worden verhandeld of de openbare orde in het geding is. Een verhuurder kan in dit geval de huurovereenkomst (buitengerechtelijk) ontbinden met een schriftelijke verklaring aan de huurder. De verhuurder hoeft niet de uitkomst af te wachten van rechtsmiddelen die de huurder heeft aangewend tegen het besluit van de burgemeester. De buitengerechtelijke ontbinding blijft ook in stand als het sluitingsbevel van de burgemeester wordt vernietigd in een bestuursrechtelijke procedure.

Gerechshof Den Bosch, 24 januari 2012, LJN: BV1717

Paul Roks

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 2/2012.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten