Buurtverbod voor ex-huurder

Wat kan een verhuurder doen als na een ontruiming de ex-huurder overlast blijft veroorzaken in zijn oude buurt?

De aanleiding
De huurder is ontruimd vanwege ernstige drugsgerelateerde overlast en huurt onder aanvullende voorwaarden elders in de stad een woning van de verhuurder. De huurder blijft echter zijn oude buurt opzoeken en veroorzaakt daar aanhoudend overlast. De politie beaamt dit en bevestigt dat zijn aanwezigheid een gevoel van onveiligheid geeft. De verhuurder stapt daarop opnieuw naar de rechter en vordert een buurtverbod voor de duur van één jaar, op straffe van lijfsdwang.

Het geschil
De huurder stelt dat niet met hem is afgesproken dat hij niet meer in zijn oude buurt mag komen. Vanwege zijn sociale contacten en favoriete supermarkt wil hij hier blijven komen. De verhuurder voert aan dat zij met diverse partijen projectmatig de drugsoverlast in de buurt aanpakt en dat de huurder om die reden uit zijn eerdere woning is ontruimd. De ontruiming heeft het probleem echter niet opgelost nu de huurder dagelijks terugkeert in zijn oude buurt en er rondhangt met verslaafden. De verhuurder meent dat de huurder haar vertrouwen beschaamt, doordat hij de ‘overlastclausule’ uit de nieuwe huurovereenkomst overtreedt en nog steeds zorgt voor overlast, waardoor hij onrechtmatig handelt jegens haar en haar andere huurders.

De uitspraak
De rechter wijst het buurtverbod met de lijfsdwang toe met een uitzondering voor iedere laatste zaterdag van de maand. Het moet volgens de rechter voor de huurder duidelijk zijn geweest, zeker na de ontruiming, dat hij in zijn oude buurt geen overlast meer mag veroorzaken. De rechter overweegt voorts dat de aanwezigheid van de huurder in zijn oude buurt moet worden gezien in samenhang met de overlast die hij destijds veroorzaakte. Hierdoor levert het zich ‘alleen maar ophouden’ in de buurt al een onveilig gevoel op bij omwonenden en is dat onrechtmatig jegens de (huurders van de) verhuurder.

Het gevolg
Als een huurder na een ontruiming steeds terugkeert in zijn oude buurt en daarbij overlast blijft veroorzaken kan dit, gezien de voorgeschiedenis, een onrechtmatige daad opleveren jegens de verhuurder en daarmee voldoende grond zijn voor een buurtverbod.

Voorzieningenrechter Amsterdam, 24 december 2008, WR 2009/44

Tanja de Nijs

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 11/2009.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten