Collectief minder huur?

Kan een huurdersvereniging in een collectieve actie huurprijsvermindering vorderen voor alle huurders van een complex? Nee, aldus de Amsterdamse rechtbank. Een huurdersvereniging vorderde voor 1.100 huurders huurprijsvermindering vanwege gebreken aan de woningen. De rechter ging niet in op de vraag of de gebreken bestonden. Volgens de rechter was de huurdersvereniging niet-ontvankelijk omdat de belangen van de huurders niet gelijksoortig waren. De huurders zullen ieder afzonderlijk een procedure moeten starten. De rechter zal dan per huurder oordelen of er sprake is van een verminderd woongenot en hoe groot dit is.

Rechtbank Amsterdam, 19 mei 2011, (nog) niet gepubliceerd

Georgie Geurts


Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 13-14/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten