Complicaties bij medehuur

Iedereen is bekend met de regel dat de echtgenoot of geregistreerd partner van rechtswege medehuurder is, zolang hij (of zij) het hoofdverblijf in de huurwoning heeft. Maar in de praktijk leidt dat wel eens tot complicaties. Niet alleen is de verhuurder niet altijd op de hoogte van het bestaan van deze medehuurder, soms wordt de verhuurder ook voor een onaangename verrassing geplaatst.

De aanleiding
Een verhuurder heeft zijn huurder gedagvaard in verband met de aanwezigheid van een hennepkwekerij in diens woning. Hij vordert ontbinding van de huur en ontruiming van de woning. Tegenwoordig is dat voor de verhuurder een bijna gelopen race. Maar niet in dit geval: tijdens de ontbindingsprocedure treedt de huurder in het huwelijk en zijn echtgenote wordt daardoor automatisch medehuurster.

Het geschil
Heeft dit huwelijk consequenties voor de vorderingen van de verhuurder? Op grond van de wet wordt een echtgenote immers medehuurder van haar echtgenoot en vice versa. De vraag is dus of een ontbindingsprocedure tegen alleen de huurder, ook gevolgen heeft voor zijn kersverse echtgenote.

De uitspraak
Volgens de kantonrechter kan de echtgenote zich alleen in zeer bijzondere omstandigheden niet op haar verworven positie van medehuurster beroepen. Van dergelijke bijzondere omstandigheden was volgens de rechter in dit geval geen sprake. De echtgenote was immers pas medehuurster geworden, nadat de hennepkwekerij was opgerold. Zij is dan ook niet tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Na de ontbinding van de huurovereenkomst volgt normaal gesproken de ontruiming. Aangezien de ontbinding echter niet de medehuurster betreft, kan deze ook niet worden ontruimd. Bovendien wordt de man na de ontbinding van zijn huurovereenkomst van rechtswege weer medehuurder omdat zijn echtgenote tot huurder is gepromoveerd.

Het gevolg
Een verhuurder moet niet alleen de huurder maar ook een eventuele medehuurder dagvaarden. Als de huurder echter tijdens de ontbindingsprocedure in het huwelijk treedt, dan staat de verhuurder in feite machteloos. Soms hebben wettelijke regelingen nu eenmaal ongewenste gevolgen.

Jan Sengers


Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 7/2008.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten