Concept-AMvB Novelle naar Tweede Kamer

Vandaag heeft minister Blok de concept-AMvB die behoort bij de Novelle van de Herzieningswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze AMvB – aangeduid als het “Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015” – is een verdere uitwerking van de Novelle van de Herzieningswet. Deze BTIV 2015 moet het BBSH (Besluit beheer sociale-huursector) gaan vervangen.


De concept-AMvB is hier te vinden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans van Doesburg.


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten