De bewaarplicht voor achtergebleven spullen

Vrijwel iedere verhuurder heeft in haar algemene huurvoorwaarden opgenomen, dat zij geen bewaarplicht heeft voor spullen die bij einde huur in de woning achterblijven. Dit betekent echter niet, dat alles wat achterblijft klakkeloos mag worden weggegooid. De verhuurder dient zorgvuldig te werk te gaan en mag bijvoorbeeld niet zomaar waardevolle spullen weggooien. In zijn algemeenheid bestaat na een ontruimingsvonnis van de rechter geen bewaarplicht. Om discussies te voorkomen doet een verhuurder er in dat geval goed aan, om geen spullen op te slaan.

Bij de rechtbank Arnhem diende een zaak, waarin een corporatie desondanks na een ontruimingsvonnis de achtergebleven inboedel van een (voormalige) huurder had opgeslagen. Met brieven was de huurder op de hoogte gebracht van de opslag en de opslagkosten. Bovendien had de corporatie voor de huurder een termijn gesteld waarbinnen de opslagkosten moesten worden betaald. Na afloop van deze termijn zou de opslagperiode eindigen en de inboedel worden vernietigd. De huurder had geen enkele moeite genomen om zijn spulletjes te behouden en liet de termijn verstrijken. De corporatie liet vervolgens alles vernietigen. Terecht, zo oordeelde de rechtbank. De corporatie heeft voldoende zorgvuldig gehandeld en van de huurder had actie verwacht mogen worden. Als kers op de taart werd de huurder bij tegeneis ook nog eens veroordeeld om de kosten voor afvoer, opslag en stort van zijn eigen inboedel te betalen. Een bedrag van € 5.272,-- Een behoorlijke aderlating voor de huurder denk ik.

Rechtbank Arnhem, 28 december 2011, LJN: BV0996

Christian Schellekens

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten