De nieuwe Huisvestingswet

In navolging van ons bericht van 30 juni 2009 kunnen wij u berichten dat inmiddels op 23 december 2009 het wetsontwerp van de nieuwe, herschreven Huisvestingswet bij de Tweede Kamer is ingediend. De wet geeft nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Hét uitgangspunt van de wet is de vrijheid van vestiging van woningzoekenden; de lokale overheid kan die vrijheid slechts beperken ingeval van schaarste of leefbaarheidsproblemen. De wet is verder bedoeld om mogelijkheden te bieden voor de bescherming van kwetsbare groepen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer mr. J.M.G.A. Sengers.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten