De rechter en de huurcommissie

Aan een uitspraak van de Huurcommissie zijn zowel de huurder als de verhuurder gebonden. Maar als een van de partijen naar de rechter stapt, geldt die gebondenheid vooralsnog niet. Dat is pas het geval nadat de rechter op de vordering van die partij heeft beslist. De rechter beslist echter alleen inhoudelijk over het geschil als de zaak tijdig aan hem is voorgelegd. De termijn daarvoor is 8 weken: gerekend vanaf de datum van verzending van de uitspraak door de Huurcommissie. Een verhuurder die een oordeel van de rechter wenst over een uitspraak van de Huurcommissie moet er dus op tijd bij zijn.

Rechtbank Breda, sector kanton, locatie Tilburg, 2 juni 2010, (nog) niet gepubliceerd.

Jos van den Mosselaar

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 22/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten