Drugs in de woning

Verhuurders zijn al jaren in een strijd verwikkeld met huurders die hun woning gebruiken voor drugsactiviteiten. Is alleen de aanwezigheid van drugs in een woning voldoende grond voor ontbinding van de huurovereenkomst?

De aanleiding
Een verhuurder wil criminele activiteiten in haar woningen tegen gaan en heeft daarom een drugsverbod in haar algemene voorwaarden opgenomen. Dit verbiedt huurders activiteiten te verrichten die in de Opiumwet strafbaar zijn gesteld. In één van haar huurwoningen treft de politie vervolgens enkele kilo’s hennep en hasj aan.

Het geschil
De verhuurder start een procedure tegen de huurder en doet daarbij ook een beroep op het drugsverbod. De verhuurder is van mening dat alleen al de aanwezigheid van de grote hoeveelheid hennep en hasj in de woning moet leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst. Een dergelijke hoeveelheid kan immers niet anders dan voor commerciële doeleinden bestemd zijn.

De uitspraak
De kantonrechter gaat niet in op de vraag of de algemene voorwaarden in dit geval van toepassing zijn. Ook zonder die algemene voorwaarden hoort een huurder zich als een goed huurder te gedragen, aldus de kantonrechter. De kantonrechter oordeelt vervolgens dat de aanwezigheid van 9 kilo hennep en 2 kilo hasj een tekortkoming oplevert, maar dat dit nog niet leidt tot ontbinding van de huurovereenkomst. Het woonrecht weegt volgens de kantonrechter in dit geval zwaarder dan het belang van de verhuurder. Pas als er sprake is van bijkomende omstandigheden - zoals handelsactiviteiten, gevaarzetting en/of overlast - kan ontbinding van de huurovereenkomst gerechtvaardigd zijn. Uiteindelijk heeft de kantonrechter de huurovereenkomst overigens toch ontbonden, omdat hier ook sprake was van stankoverlast en handelsactiviteiten in en vanuit de woning.

De gevolgen
Uit deze uitspraak blijkt dat alleen de aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid drugs in de woning nog niet leidt tot ontbinding van de huurovereenkomst. Het blijft dus verstandig om altijd bij de politie en omwonenden na te gaan of er ook sprake is (geweest) van bijkomende omstandigheden, zoals handel in drugs en/of overlast. Als omwonenden te bang zijn om een verklaring af te leggen, kan een verhuurder er voor kiezen om samen met omwonenden naar de notaris te stappen voor het afleggen van een anonieme verklaring.

Kantonrechter Breda, 18 november 2009, LJN: BK4892

Thessie de Groot


Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 8/2010.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten