Een kantoorverbod bij agressieve huurders

De meeste medewerkers van een corporatie hebben wel eens te maken met agressiviteit van ontevreden huurders. Als waarschuwen en praten niet meer helpt, dan dient zich de vraag aan of er in een procedure een kantoorverbod en/of contactverbod kan worden afgedwongen.

De aanleiding
Een huurder gedraagt zich door de jaren heen verbaal agressief jegens medewerkers van de verhuurder, in de vorm van schelden, schreeuwen, intimidaties en het uiten van dreigementen. Dit gebeurt tijdens huisbezoeken in verband met renovatiewerkzaamheden, maar ook bij (onaangekondigde) bezoeken van huurder aan het kantoor van de verhuurder.

Het geschil
De verhuurder heeft de huurder verschillende keren aangeschreven in verband met zijn verbale agressiviteit en hem gevraagd daarmee op te houden. Ook is de verhuurder met de huurder in gesprek gegaan om te zoeken naar een oplossing. Omdat er ook daarna weer incidenten plaatsvinden, wordt de huurder uiteindelijk de toegang tot het kantoor van de verhuurder ontzegd. Nadat de huurder dit kantoorverbod overtreedt en opnieuw dreigementen uit aan het adres van een medewerker, besluit de verhuurder om een procedure tegen de huurder op te starten. De verhuurder vordert in die procedure een kantoorverbod gedurende een periode van drie jaar, op verbeurte van een dwangsom. Verder vordert de verhuurder dat het de huurder wordt verboden om gedurende drie jaar anders dan door tussenkomst van zijn advocaat contact op te nemen met de verhuurder.

De uitspraak
De rechter wijst alle vorderingen van de verhuurder toe. Verhuurder heeft voldoende bewijs geleverd dat de huurder zich agressief heeft gedragen jegens medewerkers. De rechter vindt het wel van belang dat het kantoorverbod en het contactverbod in duur is beperkt. Hoewel een verbod van één jaar gebruikelijk is, acht de rechter de door de verhuurder gevorderde periode van drie jaar in deze zaak voldoende beperkt.

Het gevolg
Deze uitspraak staat niet op zichzelf. Ook in andere gevallen zijn vorderingen van verhuurders tot het opleggen van een kantoorverbod en/of contactverbod aan agressieve huurders toegewezen. Een huurder die zich (verbaal) agressief gedraagt jegens medewerkers van de verhuurder, gedraagt zich niet als goed huurder en pleegt daarmee wanprestatie. Uit de rechtspraak blijkt dat een kantoorverbod in verband met de eisen van proportionaliteit in tijdsduur moet zijn beperkt.

Rechtbank Utrecht, 18 augustus 2010, (nog) niet gepubliceerd

Georgie Geurts

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 20/2010.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten