Een korter arbeidscontract

Een werknemer krijgt een jaarcontract met een proeftijd van één maand. Na bijna een maand twijfelt de werkgever of de werknemer binnen één jaar de vereiste kwaliteiten heeft. De werknemer gaat er mee akkoord de arbeidsovereenkomst om te zetten in een half jaar. Na die periode eindigt de arbeidsovereenkomst. De werknemer stelt vervolgens dat de proeftijd in feite is verlengd, wat niet is toegestaan. De rechter geeft hem gelijk en de arbeidsovereenkomst van één jaar blijft bestaan. De te leren les: vindt een werkgever een proeftijd van één maand te kort en een jaarcontract te lang, kan hij ook kiezen voor een arbeidscontract van enkele maanden en dit vervolgens verlengen.

Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 1 november 2010, LJN: BO4467

Poppe Merkus

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 2/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten