Een nieuw jaar op komst: zijn uw overeenkomsten nog bij de tijd?

2012 nadert zijn einde. Het is een turbulent jaar geweest voor woningcorporaties op politiek en financieel-economisch gebied. En 2013 wordt waarschijnlijk minstens zo spannend.

Niet alleen op financieel-economisch gebied staan de ontwikkelingen niet stil. Ook op juridisch gebied zijn allerlei ontwikkelingen relevant. Al in 2011 is een nieuwe versie van De Nieuwe Regeling (DNR) ingevoerd, welke regeling van belang is voor alle overeenkomsten met architecten en andere adviseurs, zoals constructeurs. In 2012 is de nieuwe UAV voor aannemingsovereenkomsten ingevoerd. Ook is in 2012 de regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden gewijzigd, waarbij onder meer de Arbeidsinspectie is opgegaan in de Inspectie SZW. Verder is het Bouwbesluit in 2012 vernieuwd.

Uiteraard is het van belang dat de overeenkomsten die u aangaat met aannemers, architecten en andere derden zijn aangepast aan deze gewijzigde regelgeving.

Naast deze gewijzigde regelingen, heeft ook de economische crisis zijn weerslag op de inhoud van overeenkomsten. Het is in deze tijden bijvoorbeeld van groot belang dat een corporatie in de door haar af te sluiten overeenkomsten anticipeert op een mogelijk faillissement van een aannemer of adviseur, om in het onverhoopte geval van een faillissement van een contractspartner niet voor vervelende verrassingen te komen te staan. Ook dienen de financiële afspraken (‘de geldstromen’) zo te worden ingericht, dat er bij een eventueel faillissement zo min mogelijk kans is dat de corporatie met een oninbare vordering op een contractspartij komt te zitten.

Een nieuw jaar is dan ook een goed moment om eens te beoordelen of de overeenkomsten die binnen uw corporatie worden gehanteerd nog wel ‘up to date’ zijn. Sluiten ze aan bij de nieuwste regelgeving? En zijn de risico’s van de corporatie – bijvoorbeeld bij faillissement van de contractspartner – zo goed mogelijk afgedekt?

VBTM adviseert u graag over de mogelijkheden om uw overeenkomsten weer geheel up to date te maken. U kunt daarvoor contact opnemen met Marijn Huijbers, of een van onze andere advocaten.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten