Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorstroming woningmarkt

Op 12 april 2016 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Doorstroming Woningmarkt aanvaard. Tegen het wetsvoorstel hebben de fracties van GroenLinks, PvdD, SP en PVV gestemd. Belangrijkste bezwaren van de tegenstemmers zijn de invoering van tijdelijke huurcontracten en de extra huurverhoging voor een grote groep huurders. Het is de bedoeling dat de wet in werking treedt met ingang van 1 juli 2016.

wetsvoorstel-doorstroming-huurmarkt.jpg

Op dinsdag 19 april 2016 wordt nog gestemd over een door de SP ingediende motie om de huursombenadering ook toe te passen op de particuliere en commerciële sector, dan wel om de jaarlijkse huurverhoging van deze woningen te maximeren op inflatie plus één procent. Minister Blok heeft deze motie ontraden, omdat het aan instrumenten ontbreekt voor toezicht en het kan leiden tot minder investeringen in de woningsector.

Het wetsvoorstel wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de woninghuurmarkt. In de wet worden een huursombenadering (in plaats van een systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen), een jaarlijkse inkomenstoets en een verruiming van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur geregeld.

Op deze website hebben wij al eerder informatie verstrekt over de inhoud van deze wet. VBTM zal in juni een informatiebijeenkomst over deze wet organiseren. Nader bericht daarover volgt.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij mr. Jeanette Klaarenbeek.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten