Enkelglas: geen gebrek

In veel - oudere - huurwoningen bevindt zich nog enkelglas in plaats van dubbelglas ofwel isolatieglas. Omdat dubbelglas meer wooncomfort oplevert dan enkelglas komt regelmatig de vraag op of verhuurders verplicht zijn om het enkelglas te vervangen door dubbelglas. In een door een huurder bij de kantonrechter te Den Haag aangespannen procedure tot vervanging van het in zijn woning aanwezige enkelglas door isolatieglas, oordeelde de kantonrechter in een vonnis van 21 mei 2012 dat de enkele aanwezigheid van enkelglas in een woning geen gebrek oplevert in de zin van artikel 7:204 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De verhuurder was naar de mening van de kantonrechter dan ook niet verplicht om het enkelglas te vervangen door dubbelglas.

Deze uitspraak zou wellicht anders zijn uitgevallen indien de huurder bereid was geweest om voor het vervangen van enkelglas door dubbelglas een huurverhoging te betalen die in redelijke verhouding staat tot de door de verhuurder gemaakte kosten. Op grond van artikel 7:243 BW kan de rechter op verzoek van de huurder namelijk bepalen dat de verhuurder dubbelglas plaatst, mits de huurder bereid is om een redelijke huurverhoging te betalen.

Georgie Geurts

Vonnis kantonrechter Den Haag, 21 mei 2012 (ongepubliceerd)

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten