Europees Hof: Minister moet woningcorporaties toestaan over de grens te bouwen

Nederlandse woningcorporaties hebben onder de huidige regelgeving het recht om in het buitenland woningen te bouwen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg bepaald in een zaak van het ministerie van VROM tegen de Maastrichtse corporatie Servatius. Servatius bouwde appartementen in Luik. Deze waren bedoeld voor Nederlanders die goedkoop wilden wonen in een grote stad in de buurt van Maastricht. VROM vond het onjuist dat Nederlands geld werd gebruikt voor woningbouw in het buitenland en wenste geen toestemming te geven voor het project. Het Europese Hof heeft nu bepaald dat het project valt onder het vrije verkeer van kapitaal in de Europese unie en dat VROM onder de huidige regelgeving geen beperkingen aan de corporaties kan opleggen. Servatius werd in deze procedure bijgestaan door mr. de Boer van VBTM Advocaten.

Mocht u vragen hebben over deze uitspraak en de gevolgen daarvan dan kunt u hierover contact opnemen met de heer mr. M.R. de Boer.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten