Fax-bericht met ok-bevestiging

In de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een overeenkomst is opgenomen dat opzegging van de overeenkomst door middel van een aangetekende brief moet plaatsvinden. Er wordt echter opgezegd per fax-brief. De kantonrechter oordeelt dat het versturen van een fax-brief gelijk gesteld moet worden aan het versturen van een aangetekende brief, nu hier de ok-bevestiging ook voor een bewijs van verzending zorgt. De Hoge Raad stelt dat bij het verzenden van aangetekende brieven, de afzender moet bewijzen dat hij de brief aangetekend en naar het juiste adres heeft verzonden. De ok- bevestigde verzending van de fax voldoet aan deze eis naar de mening van de kantonrechter.


Kantongerecht Amersfoort, 23-5-2012, LJN: BW6850


Poppe Merkus

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten