Geen aanbevelingen kantonrechters voor ontslagvergoeding.

De Hoge Raad heeft in een tweetal arresten uit november 2009 en februari 2010 geoordeeld dat bij de berekening van de vergoeding na ontslag op basis van een ontslagvergunning door het UWV niet aangehaakt mag worden bij de kantonrechtersformule . Naar aanleiding van deze twee arresten is een nieuwe berekeningsmethode ontwikkeld die het mogelijk maakt een redelijke inschatting te maken van de duur van de werkloosheid van de werknemer en de schade die hij hierdoor leidt. Deze nieuwe rekenmethode heeft de Kring van Kantonrechters afgelopen donderdag 1 november besproken.


Alhoewel het oordeel zeer positief is, heeft de Kring van Kantonrechters besloten geen aanbevelingen vast te stellen voor de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. De reden is dat het nieuwe kabinet voornemens is het ontslagrecht te wijzigen , waaronder de hoogte van de ontslagvergoeding (een halve maand per gewerkt jaar met een maximum van € 75.000,-- bruto).

Poppe Merkus

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten