Geen bezit, geen verjaring

Een eigenaar kan de eigendom van zijn grond verliezen door bevrijdende verjaring. Daarvoor is nodig dat een ander dan de eigenaar zich gedurende 20 jaar als bezitter van de grond gedraagt. Geldt dit principe ook voor een huurder die zijn huurwoning koopt?

De casus is als volgt: een huurder huurt gedurende 14 jaar een woning van een woningcorporatie. Vervolgens besluit de huurder woning te kopen en woont hij nog 12 jaar in de woning. 26 jaar lang heeft de (voormalig) huurder een stuk gemeentegrond bij zijn tuin getrokken. Gemeentegrond waarvan hij aanvankelijk dacht dat dit bij zijn huurwoning hoorde. Na 26 jaar stelt hij eigenaar te zijn geworden van het stuk gemeentegrond door verjaring. Klopt deze redenering?

Neen, zo oordeelt de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Een huurder is nooit de bezitter van de grond die hij huurt, maar altijd de houder. In dit geval dacht de huurder dat de gemeentegrond bij het gehuurde hoorde. Daarom was hij ook ten opzichte van de gemeentegrond houder. En een houder kan niet eigenhandig bezitter worden. Dat de huurder de woning later heeft gekocht doet hieraan niets af. De gemeente is eigenaar gebleven en krijgt haar grond terug.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 29 april 2009, LJN: BJ8701

Christian Schellekens

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten