Hein Jan ter Meulen bij VARA-televisieprogramma Kassa

Op zaterdag 1 december 2012 heeft Hein Jan ter Meulen in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) een toelichting gegeven bij een item van VARA-televisieprogramma Kassa. Bovenstaand kunt u dit fragment bekijken.

Het item gaat over het gebruik van huurcontracten onder de Leegstandwet. Sinds enige tijd kunnen particulieren die hun woning niet verkocht krijgen ook ervoor kiezen hun woning tijdelijk te verhuren onder de Leegstandwet. Om dit te kunnen doen dienen deze particulieren toestemming aan hun hypotheekbank te vragen. Als voorwaarde voor het verlenen van deze toestemming stellen de meeste banken dat gebruik moet worden gemaakt van een voorgeschreven bemiddelingsbureau om deze verhuur onder de Leegstandwet te regelen.

Inmiddels is gebleken dat in het contract van een van deze bemiddelingsbureaus een juridische omissie staat. De woningen worden voor bepaalde tijd verhuurd in plaats van voor onbepaalde tijd. Als gevolg hiervan genieten de huurders meer huurbescherming, en kan de huurovereenkomst niet tussentijds worden beëindigd.

Voor de particulieren die hun huis willen verkopen heeft dit grote gevolgen. Zij zullen niet in staat zijn de woning op de afgesproken datum leeg op te leveren aan de nieuwe koper. Als gevolg hiervan kan de koper aanspraak maken op een contractuele boete uit de koopovereenkomst, en eventueel ook de koop ontbinden.

Overigens kent de Leegstandwet meerdere valkuilen. Zo moet de Leegstandwet vergunning (die door de gemeente steeds tijdelijk wordt verleend met een maximum van - vooralsnog - vijf jaar), steeds tijdig worden verlengd. Als de verhuurder dat vergeet kan er zo maar een normale huurovereenkomst ontstaan waarin de huurder volledige huurbescherming geniet. Het wordt dan nagenoeg onmogelijk voor een particulier om de huurder dan nog uit de woning te krijgen. Het is dus zaak om bij ieder Leegstandwet contract vooraf juridisch advies in te winnen van een huurrecht jurist.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Hein Jan ter Meulen of een van onze advocaten.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten