Hennep in de tuin

Wat is de uitspraak?

De huurder is verplicht zich als een goed huurder te gedragen volgens de wet. Inmiddels is algemeen bekend dat van goed huurderschap geen sprake is wanneer een huurder in de woning hennep kweekt. Daarbij is ook van belang dat hennepkweek in de woning vaak gepaard gaat met onaanvaardbare brandrisico’s door het illegaal aftappen van elektriciteit. Bij hennepkweek in een kas in de tuin van een woning is deze gevaarzetting niet zo duidelijk aanwezig. Toch oordeelt het Gerechtshof Amsterdam dat ook in dat geval de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt. In deze casus vond de kweek plaats in een relatief kleine tuin tussen woonhuizen. De kwalijke gevolgen van de hennepkweek, vooral de sterke hennepgeur, zijn in deze omgeving al snel merkbaar, stelt het hof. In dit geval hadden omwonenden daar ook over geklaagd. Het hof acht het niet relevant dat de hennep feitelijk werd gekweekt door de niet bij de huurder inwonende zoon. De huurder had namelijk gemakkelijk van de kweek en de omvang daarvan op de hoogte kunnen zijn en had daar actie tegen kunnen en moeten ondernemen.

Wat zijn de praktische gevolgen?

Ook hennepkweek in de tuin van een woning kan leiden tot een gerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst. Daarbij maakt het niet uit of de planten werden gekweekt door de huurder zelf of door een ander, die al dan niet bij de huurder inwoont. De huurder blijft immers aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van hennepkweek. Ook is niet doorslaggevend of er sprake is van reële gevaarzetting.

Gerechtshof Amsterdam, 30 augustus 2011, (nog) niet gepubliceerd

Paul Roks

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 22/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten