Herzieningswet aangenomen door de Eerste Kamer

Vandaag heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen inzake de herziening van de Woningwet aangenomen. De herziene Woningwet treedt naar verwachting per 1 juli 2015 in werking.

Een behoorlijk aantal voorschriften in de herziene Woningwet wordt nog nader uitgewerkt in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV 2015). Het BTIV 2015 gaat het BBSH vervangen. Het concept van het BTIV 2015 is op 11 maart 2015 besproken in de Tweede Kamer en wordt binnenkort voor advies naar de Raad van State gestuurd. Alle artikelen die betrekking hebben op deze Herzieningswet kunt u vandaag op onze website vinden.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten