Het ontstaan van een Vereniging van Eigenaars

Onlangs las ik een interessant arrest van de Hoge Raad over het ontstaan van een Vereniging van Eigenaars (VvE). De Hoge Raad moest zich uitlaten over de vraag op welk moment een VvE ontstaat wanneer een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten, terwijl alle appartementsrechten voorheen nog in één hand waren. Deze situatie is bijvoorbeeld zeer goed denkbaar in het geval een verhuurder overgaat tot verkoop van appartementen in een complex dat voorheen geheel aan hem toebehoorde.

De Hoge Raad heeft aan de hand van de wetsgeschiedenis geoordeeld dat de VvE in dat geval ontstaat op het moment dat het gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten, mits de splitsingsakte mede de akte van oprichting en de statuten van een VvE inhoudt. Enkel door de (inschrijving van) een akte van splitsing kan geen VvE ontstaan.

Met name voor verhuurders die van plan zijn om een aantal woningen in een complex te gaan verkopen is het goed om bovenstaande in het achterhoofd te houden. Een VvE heeft namelijk diverse voordelen. Bijvoorbeeld omdat de kosten voor het algemene onderhoud aan het complex over de leden van de VvE kunnen worden verdeeld.

VBTM adviseert u graag over uw VvE-vraagstukken. U kunt daarvoor contact opnemen met Christian Schellekens of één van onze andere advocaten.

Hoge Raad 12 april 2013

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten