Hoe lang werkloos?

De werknemer die de opzegging door de werkgever van zijn arbeidsovereenkomst op basis van verkregen toestemming van het UWV wil aanvechten, kan daartoe een procedure aanhangig maken bij de kantonrechter. Het betreft de kennelijk onredelijk ontslagprocedure.. De werknemer kan herstel van de arbeidsovereenkomst vorderen dan wel toekenning vaneen schadevergoeding. Meestal wordt het laatste gevorderd. In het verleden gebruikte de rechter – als het ontslag inderdaad kennelijk onredelijk was - voor de vaststelling van de vergoeding een variant van de kantonrechtersformule. De Hoge Raad bepaalde in 2009 en. 2010 echter in een tweetal arresten dat een variant van de kantonrechtersformule niet gebruikt mag worden om de hoogte van de schadevergoeding vast te stellen.. Het begroten van de schade dient aldus de Hoge Raad zoveel mogelijk te gebeuren met inachtneming van de specifieke omstandigheden die betrekking hebben op de individuele werknemer.

Vervolgens heeft het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam een berekeningsmethode ontwikkeld die op de site www.hoelangwerkloos.nl terug te vinden is. De Kring van Kantonrechters was in haar vergadering van 1 november 2012 zeer positief over deze berekeningsmethode. Gelet op de net gepresenteerde plannen van het nieuwe kabinet over de hervorming van het ontslagrecht per 1 januari 2014, waaronder de maximale hoogte van de ontslagvergoeding, besloot de Kring van Kantonrechters echter geen aanbevelingen op te stellen voor vergoedingen wegens kennelijk onredelijk ontslag.

De invoering van de vereenvoudiging van het ontslagrecht is op grond van het Sociaal Akkoord van 11 april 2013, waaronder de hoogte van de ontslagvergoeding, uitgesteld tot 2016. Alhoewel de berekeningsmethode op basis van de site www.hoelangwerkloos.nl niet door de Kring van Kantonrechters is aanbevolen, hebben inmiddels een drietal kantonrechters hiervan al wel gebruikt gemaakt in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure. Recentelijk nog de kantonrechter Hoorn in een op 5 augustus 2013 gepubliceerde uitspraak. Deze berekeningsmethode lijkt langzaam ingeburgerd te geraken.

Poppe Merkus

Kantonrechter Hoorn d.d. 17 juni 2013, JAR 2013/187

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten