Hoge Raad: verhuurder moet bewindvoerder dagvaarden

De Hoge Raad heeft op 7 maart 2014 een einde gemaakt aan onduidelijkheid over de vraag wie de verhuurder moet dagvaarden als hij de huurovereenkomst van een onder bewind gestelde huurder wil ontbinden. Volgens de Hoge Raad treedt de bewindvoerder ten behoeve van de onder bewind gestelde huurder op als formele procespartij in een procedure waarin de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde vordert. De verhuurder moet dus de bewindvoerder dagvaarden.

In de praktijk komt het geregeld voor dat de verhuurder niet op de hoogte is van een uitgesproken bewind en al een procedure heeft gestart tegen de onder bewind gestelde huurder zelf. Volgens de Hoge Raad kan in dat geval het bewind niet worden tegengeworpen aan de verhuurder indien deze niet met bewind bekend was of had behoren te zijn. In zo’n geval kan de procedure dus tegen de huurder zelf aanhangig worden gemaakt en worden gevoerd. Een eventuele veroordeling kan dan op de onder het bewind gestelde goederen worden verhaald.

De vraag rijst wanneer de verhuurder met het bewind bekend had behoren te zijn. Voor nieuwe bewinden die vanaf 1 januari 2014 worden ingesteld, geldt dat deze worden opgenomen in een register. Via de Rechtspraak kan een verzoek worden ingediend om na te gaan of een persoon onder bewind is gesteld. Als een huurder niet in dit register is opgenomen, kan het toch zo zijn dat betreffende huurder vóór 1 januari 2014 onder bewind is gesteld. In dat geval kan het bewind niet worden tegengeworpen aan de verhuurder die alleen de huurder heeft gedagvaard, tenzij er andere redenen zijn op grond waarvan de verhuurder met het bewind bekend had behoren te zijn.

De Hoge Raad gaat in zijn arrest ook nog in op een aantal andere vragen: Wat geldt als de bewindvoerder verschijnt in een procedure waarin de huurder zelf al is gedagvaard? En wat gebeurt er als de verhuurder tijdens het geding bekend raakt met het bewind? Voor meer informatie over deze vragen of over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Paul Roks of Tanja de Nijs.

Zie over dit onderwerp ook de weblogs van Tanja de Nijs van 19 juni 2013 en 24 september 2013.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten