Huuropzegging herroepbaar?

Kunnen huurders terugkomen op een huuropzegging? De hoofdregel luidt: een huurder die de huurovereenkomst opzegt of heeft ingestemd met beëindiging van de huur zit daaraan vast. De verhuurder kan dan ontruiming van de woning afdwingen, zoals blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter Zwolle. Alleen in bijzondere gevallen kan een huurder op de beëindiging terugkomen. Bijvoorbeeld wanneer hij onder druk getekend heeft of een zwaarwegend persoonlijk belang bij de intrekking heeft. Maar als de verhuurder de woning al aan een volgende huurder heeft verhuurd, zullen deze bijzondere situaties geen reden zijn voor afwijking van de hoofdregel.

Kantonrechter Zwolle, 11 februari 2011, LJN: BP5030


Tanja de Nijs

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 6/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten