Huurverhoging geliberaliseerde woonruimte

Wat is de uitspraak?
Een huurder stemt niet in met een huurverhoging voor een geliberaliseerde woonruimte. In een gerechtelijke procedure vordert de verhuurder beëindiging van de huurovereenkomst. Volgens de verhuurder is sprake van een redelijk aanbod in de zin van de wet omdat de huur met deze verhoging in overeenstemming is met de huur van vergelijkbare geliberaliseerde woonruimte in de buurt. De huurder voert aan dat de huurverhoging zijn financiële draagkracht te boven gaat.

Uit een deskundigenbericht blijkt dat de voorgestelde huur inderdaad marktconform is. Het gerechtshof oordeelt dat niet alleen moet worden bekeken of de nieuwe huur marktconform is, maar dat ook andere omstandigheden een rol kunnen spelen. De financiële draagkracht van de huurder speelt in dit geval een rol, aldus het gerechtshof.

Wat zijn de praktische gevolgen?
Een huurder van geliberaliseerde woonruimte wordt niet beschermd door de huurwetgeving. Dit wil echter niet zeggen dat een verhuurder de huur onbegrensd kan verhogen. De huurverhoging moet redelijk zijn. Wanneer een huurder bij de rechter bezwaar maakt tegen de voorgestelde huurverhoging zal de rechter de redelijkheid van de verhoging niet uitsluitend beoordelen aan de hand van de huren van vergelijkbare woonruimtes in de woningmarkt. Ook andere (persoonlijke) omstandigheden van de huurder kunnen van belang zijn. In dit geval is dat de financiële positie van de huurder. Een rechter kan dus per situatie tot een andere beoordeling komen. Het zal mede afhangen van de persoonlijke omstandigheden waarop een specifieke huurder zich beroept.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 december 2010, WR 2011/46

Christian Schellekens

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 17-18/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten