Huurverhoging tóch marktconform

In Aedes-magazine 17-18/2011 berichtten wij over een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch over huurverhoging bij geliberaliseerde woonruimte. Het hof stelde dat bij de beoordeling van de redelijkheid van huurverhoging van geliberaliseerde woonruimte alle mogelijke omstandigheden een rol kunnen spelen. De zaak werd terugverwezen naar de kantonrechter. De kantonrechter heeft de overwegingen van het hof van tafel geveegd, blijkt uit de recente publicatie. De kantonrechter stelt dat de redelijkheid van de huurverhoging alleen volgens objectieve maatstaven beoordeeld mag worden. En dat is de marktconformiteit van de verhoging. Het komt niet vaak voor dat een lagere rechter een hogere rechter ‘overruled’.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector kanton, 25 mei 2011, WR 2011, 108

Christian Schellekens

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 24/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten