Inhoudelijk beroep

Als de Crisis- en Herstelwet (CHW) van toepassing is, moet een bezwaarmaker tegen bijvoorbeeld een bouwvergunning binnen de beroepstermijn inhoudelijk beroep instellen. Het is dan niet meer mogelijk eerst pro-forma beroep in te stellen en pas later inhoudelijk. Uit een recente uitspraak van de Raad van State blijkt echter dat de bezwaarmaker wel op de hoogte moet zijn van deze regel. Bij een pro-forma beroep kan een corporatie er daarom niet zonder meer vanuit gaan dat de bouwvergunning onherroepelijk is. Het is raadzaam om als corporatie na te gaan of de bezwaarmaker de juiste beroepsmogelijkheden kende.

ABRvS, 23 februari 2011, LJN: BP5483

Pieter Kok

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 7/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten