(Inkomensafhankelijke) huurverhoging 2015

Voor het derde jaar op rij hebben verhuurders de mogelijkheid om voor 2015 een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren voor hun sociale huurwoningen. Nu het inflatiecijfer over 2014 gepubliceerd is door het CBS, te weten 1%, is inmiddels ook bekend welke huurverhoging een verhuurder mag doorvoeren. De percentages voor 2015 luiden voor zelfstandige woningen als volgt:

  • voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot en met
    € 34.229,00:

2,5%

(het inflatiepercentage + 1,5% = het basis huurverhogingspercentage)
  • voor huishoudens met een inkomen boven € 34.229,00 en gelijk
    of lager dan € 43.786,00:

3%

(het basis huurverhogingspercentage + 0,5%)
  • voor huishoudens met een inkomen boven € 43.786,00:
5%
(het basis huurverhogingspercentage + 2,%)

Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen geldt een maximale huurverhoging voor 2015 van 2,5% (inflatiepercentage + 1,5%).

Uitgangspunt voor de berekening van het toegestane huurverhogingspercentage is het gezamenlijk inkomen van het huishouden over het kalenderjaar 2013 van alle bewoners die op 1 juli 2015 in het gehuurde wonen. Net zoals de voorgaande twee jaren dient een verhuurder die een inkomensafhankelijke huurverhoging wil doorvoeren bij zijn huurverhogingsvoorstel een door de Belastingdienst afgegeven inkomensverklaring te voegen. Hiertoe kunnen verhuurders vanaf 2 februari tot en met 28 februari 2015 een account/inlogcode aanvragen via het webportaal

www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl.

Het webportaal sluit op 1 maart 2015, waarna de Belastingdienst een bestand zal opbouwen van de woningen van de verhuurders die een account/inlogcode hebben aangevraagd en hebben verkregen. Vervolgens gaat het webportaal op 16 maart 2015 weer open en kunnen de verhuurders die in februari een account/inlogcode hebben aangevraagd en hebben verkregen voor hun woningen, de inkomensindicaties opvragen. Een toelichting op voornoemd huurprijsbeleid, de aanvraagprocedure van inkomensindicaties en mogelijke bezwaren naar aanleiding van een inkomensafhankelijke huurverhoging zijn terug te vinden in de recentelijk verschenen jaarlijkse circulaire van de Minister: MG2015-01.

Indien u vragen heeft over dit artikel of de circulaire, kunt u contact opnemen met Tanja de Nijs.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten