Inlenersaansprakelijkheid – voorwaarden voor vrijwaring

Degene die personeel uitleent, moet voor het uitlenen van dat personeel loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en BTW afdragen aan de belastingdienst. Als de uitlener dat niet doet, kan de inlener daarvoor aansprakelijk worden gesteld (de zogenaamde ‘inlenersaansprakelijkheid’).

Degene die personeel inleent van gecertificeerde uitzend- of detacheringsbureaus kan sinds 1 juli 2012 worden gevrijwaard van inlenersaansprakelijkheid. Daarvoor gelden dan wel de nodige voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat:

  • het uitzend-/detacheringsbureau moet zijn opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA), www.normeringarbeid.nl;
  • 25% van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) moet worden gestort op de G-rekening (geblokkeerde rekening) van het uitzend-/detacheringsbureau;
  • in de administratie van de inlener moeten voldoende gegevens zijn terug te vinden over de inleende personen, waaronder een manurenadministratie;
  • de identiteit van de ingeleende werknemer moet aangetoond kunnen worden door de inlener.

(Deze nieuwe regeling is opgenomen in de “Wijziging Leidraad Invordering 2008” die is geplaatst in Staatscourant 2012 nr. 13576 van 3 juli 2012)

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Hans van Doesburg.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten