Integratieheffing bij bouw van woonruimte voor de zorg

Per 1 januari dit jaar is Mededeling 26, ook wel bekend als de “vrijstelling integratieheffing”, ingetrokken. Corporaties moeten nu de integratieheffing toepassen bij de bouw van huurwoningen. Dat houdt simpel gezegd in dat zij BTW moeten betalen aan de belastingdienst over alle ‘voortbrengingskosten’ van nieuw gebouwde huurwoningen. Volgens een overgangsregeling kan Mededeling 26 nog wel worden toegepast voor lopende projecten. Geldt deze overgangsregeling ook voor de bouw van woonruimtes die een corporatie straks verhuurt aan een zorginstelling?

De aanleiding
Een corporatie heeft grond gekocht en laat daarop een pand bouwen. De corporatie verhuurt deze nieuwbouw aan een zorginstelling. Die verhuurt de afzonderlijke woonruimten in dit gebouw aan haar cliënten.

Het geschil
De corporatie is van mening dat Mededeling 26 kan worden toegepast en laat dan ook de integratieheffing achterwege. De Belastingdienst is echter van mening dat Mededeling 26 in dit geval niet van toepassing is omdat de corporatie de woningen als één complex aan de zorginstelling verhuurt.

De uitspraak
De Rechtbank Breda beslist dat het voor toepassing van Mededeling 26 geen verschil mag uitmaken of de corporatie de woningen direct aan de afzonderlijke huurders verhuurt of, zoals in dit geval, het complex als één geheel aan de zorginstelling verhuurt. Volgens de rechtbank zijn beide gevallen op één lijn te stellen ‘binnen de sociale context waarvoor Mededeling 26 is bedoeld en waarin zowel de woningcorporatie als de zorginstelling werken.’

Het gevolg
Corporaties moeten in principe met ingang van 1 januari 2010 de integratieheffing toepassen bij de bouw van huurwoningen. Voor lopende nieuwbouwprojecten kan de integratieheffing achterwege worden gelaten, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden uit de overgangsregeling betreffende Mededeling 26: er moeten vóór 31 december 2009 kosten zijn gemaakt die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de realisatie van het project én het project moet vóór 1 januari 2014 in gebruik worden genomen. Deze overgangsregeling kan, zo volgt uit de uitspraak van de Rechtbank Breda, ook worden toegepast op lopende projecten waarbij een corporatie woonruimte bouwt die verhuurd gaat worden aan een zorginstelling.

De overgangsregeling: Besluit van 23 december, nr. CPP 2009/2495M
Rechtbank Breda, 28 september 2009, nr. AWB 09/2547

Hans van Doesburg


Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 3/2010.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten