Invoering Participatiewet

Het kabinet heeft onlangs het voornemen aangekondigd om per 1 januari 2014 de Participatiewet in te voeren. In deze wet voegt het kabinet de Wet Werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van Wajong samen. Het wetsvoorstel zal binnenkort bij de Tweede kamer worden ingediend.

Doelstelling van de wet is om de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie van mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap te bevorderen. Eén van de maatregelen is dat bij werkgever met 25 werknemers of meer in de toekomst 5% van het personeelsbestand moet bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. Deze regel wordt vanaf 1 januari 2015 stapsgewijs ingevoerd. Op overtreding komt een boete te staan.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Poppe Merkus.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten