Invoering “vrijwaringsrekening” waarschijnlijk per 1 januari 2012

Er bestaan al lang plannen om het huidige G-rekening-systeem te vervangen door het systeem van de “vrijwaringsrekening”. Dat is al in 2009 in een wet vastgelegd, maar die is nog steeds niet in werking getreden. Waarschijnlijk wordt de vrijwaringsrekening nu per 1 januari 2012 ingevoerd. Dat blijkt uit de Bijlage bij Kamerstuk 29515 nr. 333 d.d. 19 september 2011. In het nieuwe systeem kan een corporatie dát deel van een aanneemsom dat betrekking heeft op loonbelasting en premies storten op een “vrijwaringsrekening” van de Belastingdienst. Daardoor wordt de corporatie gevrijwaard van aansprakelijkheidsrisico’s op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Indien u vragen heeft over dit bericht kunt u contact opnemen met de heer mr. J.H.S. van Doesburg.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten