Invoering Wet Werk en Zekerheid

De Eerste Kamer heeft vandaag (10 juni 2014) het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aanvaard. De Wet zal gefaseerd ingevoerd worden.

Het eerste deel van de wet (onder meer de aanzegplicht voor de werkgever bij tijdelijke contracten) wordt van kracht per 1 januari 2015. De wijziging van het ontslagrecht, de verplichte ontslagroute ofwel via het UWV (o.a. in geval van bedrijfseconomische redenen) dan wel via de kantonrechter (redenen in de persoon van de werknemer gelegen) gaat in op 1 juli 2015. Vanaf deze datum is ook de regeling (Ketenbepaling) over opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten van kracht, waarmee de positie van flexwerkers versterkt wordt. Tenslotte zal de Werkloosheidswet worden gewijzigd op 1 januari 2016. De wijzigingen hebben met name betrekking op het begrip passende arbeid en de duur van de Werkloosheidsuitkering.

Aangezien diverse onderdelen van de wet nu reeds van belang zijn - ook al worden zij pas vanaf 1 januari 2015 gefaseerd ingevoerd - heeft VBTM besloten een speciaal themanummer over de Wet Werk en Zekerheid uit te brengen dat eind juni 2014 zal verschijnen. In dit themanummer zullen de belangrijkste wijzigingen voor de werkgever op een rij worden gezet.

Poppe Merkus

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten