Inwerkingtreding herziening Warmtewet (deels) gepland per 1 juli 2019

Het ministerie van Economische Zaken heeft recent aan Aedes laten weten dat het deel van de wijziging van de Warmtewet dat betrekking heeft op verhuurders waarschijnlijk op 1 juli 2019 in werking treedt.


shutterstock-30206625-radiator.jpg

Invoering Warmtewet vertraagd

Op 14 september 2018 is de Wet van 4 juli 2018 tot wijziging van de Warmtewet in het Staatsblad gepubliceerd (bekijk ook dit artikel).

In aanloop naar de vaststelling van deze Wijzigingswet heb ik al een aantal bijdragen over de voorgenomen wijziging gepubliceerd.

Tot op heden is er echter nog geen formele datum van de inwerkingtreding bekend gemaakt. Het uitstel van invoering van de gewijzigde Warmtewet hangt volgens het ministerie onder meer samen met de trager dan verwachte behandeling van de concept-wijziging van het Warmtebesluit. Het Warmtebesluit werkt de gewijzigde Warmtewet verder uit, onder meer ten aanzien van de tarieven.

De ACM kan niet eerder dan per 1 januari 2020 de nieuwe tarieven vaststellen.

De wetgever lijkt er om die reden voor te kiezen om invoering van de bepalingen uit de wijziging van de Warmtewet die betrekking hebben op de nieuwe tarieven uit te stellen, maar de overige bepalingen al wel in werking te laten treden.

Onder de bepalingen die dan per 1 juli 2019 al wel in werking treden, vallen de bepalingen die tot gevolg zullen hebben dat huurders en VvE’s niet meer onder Warmtewet vallen.

In dit artikel in het tijdschrift Woonrecht heb ik uiteen gezet welke gevolgen deze wijziging van de Warmtewet voor verhuurders heeft.

Inwerkingtreding van de wijzing van de Warmtewet gedurende de loop van het kalenderjaar kan mogelijk gevolgen hebben voor de wijze waarop verhuurders over 2019 de aan hun huurders geleverde warmte gaan afrekenen. Verhuurders doen er dus verstandig aan om hierover nu reeds na te denken in het kader van de afrekening van warmte over 2019.

Voor meer informatie zie de website van Aedes of neem contact op met Marijn Huijbers.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten