Inwonende mantelzorgers reden voor bezwaar tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

Bij besluit van 10 juli 2013 heeft de minister nog een categorie toegevoegd aan de groep gehandicapten en chronisch zieken, die op grond van de wet bezwaar kunnen maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor meerpersoonshuishoudens geldt dat als er een zorgindicatie voor extramurale zorg met een geldigheidsduur van tenminste 371 dagen is verstrekt aan de huurder of één van de leden van het huishouden, de huurder met succes bezwaar kan maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor cumulatie van kortdurende indicaties verwijs ik u kortheidshalve naar de regeling van de minister. Hiermee wordt aangesloten bij de criteria voor het mogen weggeven van een ‘mantelzorgcompliment’. De minister wil daarmee voorkomen dat huurders er vanaf zien om mantelzorgers in te laten wonen omdat zij anders, doordat het inkomen van die mantelzorger meetelt in het huishoudinkomen, met een hogere huurverhoging kunnen worden geconfronteerd. Deze regeling treedt pas in werking met ingang van 1 januari 2014 en geldt dus niet voor de huurverhogingen die per 1 juli 2013 zijn aangezegd.

Ten aanzien van mogelijke bezwaren tegen de huurverhoging voor 1 juli 2013 en de vraag hoe de verhuurder daarmee moet omgaan, verwijs ik u kortheidshalve naar eerdere berichtgeving op onze site en het nieuwe overzicht ‘Vraag en antwoorden over de bezwaarprocedure’ van Aedes, te vinden op hun website. Indien u vragen heeft over dit bericht kunt u contact opnemen met Tanja de Nijs.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten