Is een koper belanghebbende bij vaststelling van een bestemmingsplan?

Tussen het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot een perceel en de overdracht van de juridische eigendom hiervan, is over het algemeen enige tijd gelegen. Indien in die tussenliggende periode een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld met betrekking tot het perceel, waarin het perceel een bestemming krijgt waarmee de koper zich niet kan verenigen, dan rijst de vraag of de koper bij vaststelling van het bestemmingsplan reeds belanghebbende is, ondanks het feit dat hij (nog) geen eigenaar is.

In een uitspraak van 14 maart 2012 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zich hierover gebogen. De afdeling oordeelt dat een koper voordat het juridisch eigendom aan hem is overgedragen, onder omstandigheden een rechtstreeks belang bij het vaststellingsbesluit kan hebben.


Of de koper een dergelijk belang heeft, dient te worden beoordeeld aan de hand van de inhoud van de koopovereenkomst, waarbij onder meer van belang is of hierin ontbindende voorwaarden zijn opgenomen, of voorwaarden die bepalen wie de risico’s van waardevermeerdering en vermindering draagt.

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 24 maart 2012, LJN: BV8812

Marijn Huijbers

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten