Kamerbrief over doorstroming

Op 17 januari 2012 heeft minister Spies de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over een aantal onderwerpen met betrekking tot doorstroommogelijkheden en tijdelijke verhuur. Klik hier om deze brief te lezen. Kort gezegd gaat het om het volgende:

  • Er komt een experiment met ‘doorstroomcontracten’ en de minister is in gesprek met de gemeente Amsterdam over ‘flexibel huren’. (doel: een groter aanbod huurwoningen voor middeninkomens). Gedacht wordt aan opleggen van hogere huur bij inkomensstijging, door het toestaan van een ‘huursprong’ naar de maximale huur. Wordt bij succes wellicht breder in het land ingevoerd.
  • Het SEV experiment ‘Huur op Maat’, waar VBTM advocaten het model huurcontract voor ontwikkeld hebben, wordt niet verlengd. De minister is geen voorstander van lokaal inkomensbeleid en zij vindt dat inkomensgebonden maatregelen landelijk moeten worden geformuleerd.
  • Leegstandwet en te koop staande woningen particulieren: vrije huurprijs: gemeente bepaalt niet meer de huurprijs.
  • Er vindt overleg plaats met de minister van Justitie over uitbreiding van tijdelijke huurcontracten naar een aantal nieuwe situaties zoals:
  1. Uitbreiding van het zogenaamde ‘campuscontract’ naar promovendi, PHD studenten en dergelijke die langer dan 2 jaar studeren in Nederland;
  2. Huisvesting van arbeidsmigranten wordt erkend als ‘aard van korte duur’ contracten (geen huurbescherming);
  3. Er komt verruiming van de tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan bij transformatie kantoren naar woonruimte, zodat meer woonruimte tijdelijk gecreëerd kan worden. Daarna mogelijkheid opzegging huurovereenkomst wegens verwezenlijking bestemmingsplan;
  4. Het experiment jongerenhuisvesting in Amsterdam (verhuur aan jongeren onder de 23, maar bij 26 jaar einde huurovereenkomst) wordt bij positief resultaat in de wet mogelijk gemaakt;
  5. Aanpassing Leegstandwet: minister wil het mogelijk maken dat bij een nieuwe ontstane situatie van leegstand een zelfde woning opnieuw tijdelijk kan worden verhuurd op grond van de Leegstandwet. De maximumtermijn wordt 7 jaar in plaats van de huidige 5 jaar (in verband met de huidige vertraging woningbouwprojecten).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. T.J. de Groot.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten