Kan het huurverhogingsvoorstel nog op tijd verstuurd worden?

Het verstrekken van de inkomensverklaringen door de Belastingdienst in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhoging blijkt niet geheel vlekkeloos te verlopen. Niet van alle adressen zijn bij de Belastingdienst de inkomensgegevens bekend, er zijn fouten gemaakt bij het afgeven van de verklaringen doordat huisnummertoevoegingen niet zijn vermeld en verhuurders krijgen te maken met foutmeldingen als zij een inkomensverklaring opvragen. Een en ander kan ertoe leiden dat het huurverhogings-voorstel niet op tijd - vóór 1 mei 2013 - naar de huurder kan worden gestuurd.

Wat kan de verhuurder doen?

De verhuurder kan ervoor kiezen om slechts een huurverhoging voor te stellen met het basishuurverhogingspercentage van 4%. Ook kan een verhuurder ervoor kiezen om zijn huurverhoging tegen een latere datum te laten ingaan, mits er twee maanden zit tussen het huurverhogingsvoorstel en de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs. De verhuurder kan er bijvoorbeeld voor kiezen om zijn huurverhoging tegen 1 augustus 2013 te laten ingaan. Hierdoor loopt hij in 2013 een maand de hogere huurprijs mis. In 2014 kan de huur op grond van de wet wel weer worden verhoogd met ingang van 1 juli, zodat een en ander dan weer in pas loopt met de gebruikelijke huurverhogings-datum. Een en ander vergt natuurlijk wel een gedegen administratie.

Indien u vragen heeft over dit artikel, kunt u contact opnemen met Tanja de Nijs.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten