Kleinere tuin na renovatie

Wat is de uitspraak?
Een corporatie wil huurwoningen ingrijpend renoveren en daarnaast nieuwbouw realiseren. Het gevolg: flink kleinere achtertuinen bij de huurwoningen. Een aantal huurders stapt naar de rechter. Zij vinden het geen ‘renovatie’ zoals bedoeld in artikel 7:220 lid2 BW, omdat ze een deel van hun tuin kwijtraken. De rechter vindt verkleining van het gehuurde ook ‘renovatie’, mits de functie en plaats hetzelfde blijven. Wel moeten de woningen verbeteren door de renovatie. En voor de belangen van de huurders moet een redelijk voorstel gedaan zijn. De rechter oordeelt dan ook dat in dit geval de bestaande huurovereenkomst wordt voortgezet, ook al zal ‘een deel van het gehuurde niet langer gehuurd worden’.

Wat zijn de praktische gevolgen?
Bij herstructurering met nieuwbouw is vaak sloop nodig. Of zoals in deze casus, verkleining van de tuinen. Meestal zegt de verhuurder de huurovereenkomsten dan op wegens ‘dringend eigen gebruik’ en verhuizen de huurders. De verhuurder kan ook de renovatieprocedure van artikel 7:220 BW volgen. Ook zeer ingrijpende renovatie en wijziging (verkleining) van het gehuurde kan renovatie zijn met voortzetting van de huurovereenkomst. Daarvoor moet de vernieuwing of renovatie de woning wel verbeteren en moet er met de belangen van de huurders rekening zijn gehouden. In dit specifieke geval betalen de huurders een lagere huur wanneer zij straks vierkante meters tuin missen.

Rechtbank Utrecht, sector kanton, 9 november 2011, LJN: BU4898


Gabriëlle Gijsberts

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 1/2012.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten