Kortingsregeling

Opdrachtgevers en aannemers verklaren op een aannemingsovereenkomst meestal de UAV 1989 (uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken, laatst herzien in 1989) van toepassing. Paragraaf 42 bepaalt dat de opdrachtgever bij te late oplevering van het werk de aannemer een korting van 75 gulden per dag kan opleggen, tenzij het bestek anders bepaalt. Deze boete is een gefixeerde schadevergoeding en treedt in plaats van de werkelijke vertragingsschade. Als de schade veel hoger is, kan de opdrachtgever geen aanspraak doen op aanvullende schadevergoeding. Het is daarom van belang in het bestek de hoogte van de boete aan te passen (en in euro’s te vermelden).

Raad van Arbitrage, 31 januari 2011, nr. 30.700

Poppe Merkus

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 19/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten