Kosten bestuursdwang bij ontruiming hennepplantage: niet voor corporatie

In een recente uitspraak van 27 januari 2010 heeft de rechtbank Rotterdam bepaald dat een Rotterdamse woningcorporatie niet de door de gemeente opgelegde last onder bestuursdwang hoeft te betalen. In deze zaak was in een woning van de corporatie een hennepplantage aangetroffen. De gemeente trachtte de kosten van de ontruiming van de woning via het bestuursrecht op de corporatie te verhalen. De wet biedt deze mogelijkheid in het geval een verhuurder het gehuurde in strijd met de bestemming laat gebruiken, terwijl hij dit wist of kon weten. Meerdere verhuurders zijn in het verleden reeds om deze reden veroordeeld tot het betalen van de kosten van de ontruiming.

In voornoemde zaak achtte de rechtbank echter niet bewezen dat de corporatie wist of kon weten van het strijdige gebruik. Daarnaast had de corporatie haar administratie goed op orde en was zij er daardoor zelf in geslaagd nog contact met de huurder te leggen om de huurovereenkomst te beëindigen. Nu de woningcorporatie hiertoe in staat was achtte de rechtbank ook de gemeente in staat om de huurder te achterhalen. De kosten van de ontruiming mochten om die reden niet aan de corporatie worden opgelegd, aangezien de huurder als daadwerkelijke overtreder in eerste instantie aansprakelijk is. Uit deze uitspraak volgt dat het van groot belang is dat corporaties een goed toezicht uitoefenen op hun bezit en dat zij hun administratie ten aanzien van hun huurders goed op orde hebben.

Voor vragen over deze uitspraak kunt u contact opnemen met de heer mr. F.J.E. Mollema.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten