Kosten ontruiming hennepkwekerij

Wat is de uitspraak?
Een gemeente heeft een hennepkwekerij laten ontmantelen en de kosten hiervan bij de verhuurder in rekening gebracht. De gemeente vindt dat de verhuurder in overtreding is omdat hij verantwoordelijk is voor het in gevaar brengen van de gezondheid of veiligheid van omwonenden vanuit haar pand. De verhuurder bestrijdt dit. De Raad van State stelt de verhuurder in het gelijk.

Wat zijn de praktische gevolgen?
Gemeenten hebben een eigen bevoegdheid om hennepkwekerijen te ontmantelen. De kosten hiervan kan de gemeente in rekening brengen bij de overtreder. Dat kan de verhuurder zijn wanneer deze onvoldoende maatregelen heeft genomen om de hennepkwekerij te voorkomen.Welke maatregelen kan een verhuurder het beste nemen? Bij het aangaan van de huurovereenkomst voldoende onderzoek doen naar de identiteit van de huurder én een toereikende administratie voeren. Dit kan bijvoorbeeld door een kopie te vragen van een identiteitsbewijs, een afschrift van de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie, een werkgeversverklaring en een salarisstrook. Als de gegevens op deze documenten niet met elkaar overeen komen, kan dat reden zijn voor extra waakzaamheid.

Na sluiting van de huurovereenkomst kan het (onregelmatig) betalen van de huur per kas aanleiding zijn voor extra waakzaamheid. Het is raadzaam in geval van twijfel het verhuurde pand regelmatig te inspecteren. Daarmee kan een verhuurder voorkomen dat de gemeente een eventuele hennepkwekerij ontdekt en ontmantelt. Mocht dat dan toch nog gebeuren, dan kan de verhuurder aantonen dat hij maatregelen heeft genomen ter voorkoming van een hennepkwekerij. Dat verkleint de kans dat hij als overtreder wordt gezien en voor de kosten moet opdraaien. Mocht de verhuurder toch tot betaling van de ontruimingskosten worden veroordeeld, dan kan hij proberen deze kosten op de huurder te verhalen. Maar dit leidt vaak niet tot resultaat.


ABRvS, 10 november 2010, Gemeentestem 2011/19

Pieter Kok

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 7/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten