Kwekerij zonder hennep

Is er sprake van een hennepkwekerij als er geen (restanten van) hennepplanten worden aangetroffen? De politie trof op de zolder van een woning een kwekerij in aanbouw aan met alle benodigde apparatuur en materiaal voor het kweken van hennep. Alleen de hennepplanten ontbraken. De huurder stelde dat er geen sprake was van een bedrijfsmatige hennepkwekerij en dat hij daarom niet tekortschoot in enige huurdersverplichting. De rechter was het daarmee niet eens. Alleen al het aanleggen van een hennepkwekerij in een daarvoor niet bestemde woning levert een tekortkoming op in de nakoming van de huurdersverplichting.

Hoge Raad, 29 april 2011, LJN: BP4799

Jan Sengers

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 11/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten