Lagere huur bij overlast

Een huurder vordert bij de rechter verlaging van de huur omdat zijn verhuurder weigert actie te ondernemen tegen buren die overlast veroorzaken. De rechter oordeelt dat er sprake is van overlast en dat de verhuurder daartegen onvoldoende actie heeft ondernomen. Deze combinatie van feiten ziet de rechter als een gebrek en hij vermindert de huurprijs met 30 procent. De huurprijsvermindering blijft van kracht totdat de verhuurder voldoende actie heeft ondernomen, bijvoorbeeld door het starten van een ontbindingsprocedure.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 23 augustus 2011, LJN: BT1712

Janneke Vervest

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 22/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten