Ligplaatsen zijn geen standplaatsen

Wanneer de eigenaar van een woonwagen een standplaats huurt, geniet hij dezelfde huurbescherming als de huurder van een woonruimte. Komt die bescherming ook toe aan eigenaren van een woonboot die een ligplaats huren? Er wordt al jaren geijverd om ook huurders van een ligplaats recht op huurbescherming te geven. Een woonboot is immers ook woonruimte en een ligplaats is goed te vergelijken met een standplaats. Het probleem is, dat de wet alleen huurbescherming geeft aan huurders van een gebouwde onroerende zaak. Een woonboot is geen onroerende zaak, ook al ligt deze al jaren op dezelfde plaats en is hij met beugels aan meerpalen en met aansluitingen op nutsvoorzieningen met de vaste wal verbonden. Een boot drijft echter, en is daardoor niet verenigd met de bodem, en is dus niet onroerend.

Huurbescherming woonbooteigenaren

In de Tweede Kamer is al een aantal malen aangedrongen op een onderzoek naar huurbescherming van woningbooteigenaren. In een brief van 28 maart 2012 geeft minister Spies te kennen niets te voelen voor huurbescherming en zij acht zo’n onderzoek dan ook niet nodig. De minister wijst er op, dat bij de aanwijzing van ligplaatsen rekening moet kunnen worden gehouden met uiteenlopende en wisselende publiekrechtelijke belangen. Dus rekening houden met de bestemming van het landschap, beschermde stads- en dorpsgezichten, als ook met het milieu en het verkeer te water en ter land. Huurbescherming voor ligplaatsen doet dan onvoldoende recht aan het feit dat tijdelijke ligplaatsen mogelijk moeten zijn en dat ligplaatsen moeten kunnen worden opgeheven of verplaatst. Bovendien zou toekenning van huurbescherming eigenaren van ligwater kunnen doen besluiten om hun ligwater niet meer te verhuren.

Onafhankelijk onderzoek

Ik meen dat de minister wel heel kort door de bocht gaat! Veel ligplaatsen hebben helemaal geen tijdelijk karakter en de onvoorwaardelijke steun aan de publieke zaak doet geen recht aan het private belang van deze huurders. Een onafhankelijk onderzoek kan duidelijk maken of er behoefte bestaat aan deze huurbescherming. Zo ja, in welke vorm dan, en hoe kunnen de belangen van de verschillende partijen met elkaar verenigd worden? Tegen zo’n onderzoek kan toch weinig bezwaar zijn?

Nadere informatie over dit onderwerp kunt u inwinnen bij de heer mr. J.M.G.A. Sengers.

Dit artikel is tevens geplaatst op CorporatieNL. De specialisten van VBTM schrijven regelmatig artikelen voor deze website.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten