Loonaanspraak erven

Gelukkig eindigt een arbeidsovereenkomst niet vaak door de dood van een werknemer. Maar als dat wel het geval is: wat moet de werkgever dan aan de erven betalen?

De aanleiding
Een werknemer, sinds juni 1992 in dienst bij de werkgever, overlijdt in juli 2008. Op dat moment heeft de werknemer nog ruim 500 niet-genoten vakantieuren. De werkgever betaalt het nog niet betaalde loon en de vakantietoeslag aan de erven. De erven vinden het onterecht dat de vakantiedagen niet worden betaald.

Het geschil
De erven zijn van mening dat de werknemer bij einde dienstverband nog aanspraak had op vakantiedagen, althans op uitbetaling daarvan. Die aanspraak valt volgens de erven in het vermogen van de overleden werknemer. Volgens de werkgever had de overleden werknemer bij einde dienstverband geen aanspraak op de uitbetaling en daarom de erven nu ook niet.

De uitspraak
De kantonrechter te Assen oordeelt dat de opgebouwde vakantiedagen niet onder het vermogen van de overleden werknemer vallen. Volgens artikel 7:641 BW heeft een werknemer weliswaar aanspraak op uitbetaling van zijn opgebouwde vakantiedagen, maar die aanspraak is pas vorderbaar en inbaar nà het einde van het dienstverband. Vóór het overlijden van de werknemer bestond er dan ook geen aanspraak op uitbetaling. En na het overlijden kon de werknemer geen aanspraak meer maken op uitbetaling. Bovendien is het doel van artikel 641 volgens de kantonrechter niet dat een werknemer zonder meer aanspraak heeft op uitbetaling van de niet-genoten vakantiedagen, maar dat hij die dagen als onbetaald verlof kan opnemen bij een nieuwe werkgever. In een andere zaak oordeelde de kantonrechter te Utrecht op gelijke wijze. In deze zaak had de werkgever echter schriftelijk toegezegd de vakantiedagen uit te betalen. Dat was in dit geval reden om de vordering van die erven toch toe te kennen.

Het gevolg
Nog niet betaald loon en vakantiegeld van de overleden werknemer vallen onder het vermogen van de erven, de niet-genoten vakantiedagen echter niet. Zij hebben daarom geen recht op uitkering van die dagen en dat kan wrang zijn, zeker als de werknemer een stuwmeer aan vakantiedagen had staan. Het siert een werkgever overigens om uit coulance de dagen toch aan de erven uit te betalen.

Kantonrechter Assen, 17 november 2009, JAR aflevering 2, 28 januari 2010, nr. 25
Kantonrechter Utrecht, 18 juli 2007, LJN: BL5496

Gabriëlle Gijsberts


Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 25-26/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten