Mag beslag op huurtoeslag?

Huurtoeslag is een van overheidswege verstrekte tegemoetkoming aan huurders van woningen, die in verhouding tot hun inkomen teveel huur betalen. De toeslag is bedoeld om daarmee (deels) de lopende maand huur van de woning te voldoen. Uitvoering van de regeling vindt plaats door de Belastingdienst. Regelmatig wordt de toeslag toch voor iets anders gebruikt. Kan een verhuurder bij de Belastingdienst beslag op de huurtoeslag leggen als de lopende huur niet wordt betaald? Is beslag ook mogelijk voor een huurschuld uit een vorige huurovereenkomst?

Beslag op huurtoeslag: huurschuld uit lopende huurovereenkomst
Op grond van de wet1(AWIR) is beslag op huurtoeslag niet mogelijk. De wet maakt een uitzondering voor beslag dat gelegd wordt, juist om een betalingsverplichting na te komen in het kader waarvan die toeslag verstrekt wordt. Heeft een huurder aanspraak op huurtoeslag voor een voor hem (te dure) huurwoning en raakt hij vervolgens achterstallig met betaling van de huur van die woning, dan kan de verhuurder van die woning bij de Belastingdienst beslag leggen op de huurtoeslag. . Beslag wordt dan gelegd op toekomstige maandelijkse uitbetalingen van de huurtoeslag, die aan de huurder zijn toegekend uit hoofde van de huurovereenkomst voor de woning . Daardoor wordt de huurtoeslag in elk geval besteed aan datgene waarvoor de toeslag verstrekt is: ter betaling van de maandelijkse huur.

Beslag op huurtoeslag: huurschuld uit vorige huurovereenkomst
Biedt de AWIR ook ruimte voor beslag op huurtoeslag voor onbetaald gelaten huur uit een vorige huurovereenkomst? Volgens het gerechtshof in Den Bosch niet. Gelet op de expliciete formulering van de AWIR is het hof van oordeel dat beslag daarop – voor huurverplichtingen uit een andere huurovereenkomst (voor de vorige woning) – niet valt onder de uitzonderingsbepaling van de AWIR. Het uitgangspunt van de AWIR is dat de huurder de huurtoeslag aanwendt voor de betaling van de lopende huurtermijnen2.

Heeft een verhuurder derhalve nog een openstaande vordering op een vertrokken huurder wegens gederfde huurpenningen, dan kan die vordering bij een toewijzend vonnis in elk niet geïnd worden door middel van beslag op de huurtoeslag voor een nieuwe woning. De verhuurder zal voor inning van zijn vordering naar andere verhaalsmogelijkheden moeten zoeken.

Indien u vragen over dit artikel heeft kunt u contact opnemen met Jos van den Mosselaar.


1 Artikel 45 lid 1 AWIR. AWIR staat voor Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

2 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 juli 2014 ECLI:NL:GHSHE:2014:2173

deel dit artikel via LinkedIn

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten